Sắp xếp theo:
Xem:
 • – Bếp ba có 1 bếp từ + 2 bếp từ đa điểm
  – Mặt kính Eurokera (Made in France)
  – EGO hearter (Made in Germany)
  – Chức năng Booster rút ngắn thời gian nấu
  – Bếp từ thích hợp với các loại xoong nồi có đáy từ
  – Tự động ngắt khi quá nhiệt, phím khoá trẻ em
  – Điều chỉnh cảm ứng IGBT 9 cấp độ
  – Điện áp 220-240V/50Hz/1 pha
  – Tổng công suất tiêu thụ điện : 6.700W
  + Bếp nấu bên trái: 200W – 3700W
  + Bếp nấu bên phải: 200W – 3000W
  -Kích thước mặt kính : 580mm x 510mm
  -Kích thước khoét đá : 550mm x 480mm
  Sản xuất tại Italy
  (Thích hợp cho các loại xoong nồi được chế tạo bởi inox 304-18/10 Ni/Cr có tính từ đạt tiêu chuẩn Châu Âu về an toàn sức khoẻ khi chế biến thực phẩm ở nhiệt độ cao).

  31.880.000 
 • – Bếp đôi có 2 từ
  – Mặt kính Eurokera (Made in France)
  – EGO hearter (Made in Germany)
  – Chức năng Booster rút ngắn thời gian nấu
  – Thích hợp với các loại xoong nồi có đáy từ
  – Điều khiển cảm ứng, phím khoá trẻ em
  – Điều chỉnh cảm ứng IGBT 9 cấp độ
  – Điện áp 220-240V/50Hz/1 pha
  – Tổng công suất tiêu thụ điện : 3800W
  + Bếp nấu bên trái: 200W – 2.500W
  + Bếp nấu bên phải: 200W – 3.500W
  – Kích thước mặt kính : 770mm x 450mm
  – Kích thước khoét đá : 745mm x 400mm
  Sản xuất tại Italy
  (Thích hợp cho các loại xoong nồi được chế tạo bởi inox 304-18/10 có tính từ đạt tiêu chuẩn Châu Âu về an toàn sức khoẻ khi chế biến thực phẩm ở nhiệt độ cao)

  21.960.000 
 • “-Bếp Từ Đơn ( đặt âm hoặc đặt dương )
  -Mặt kính Crystallite Vitroceramic
  -Tiết kiệm điện, tiết kiệm 35% thời gian nấu
  -Thích hợp các loại xoong nồi có đáy từ (bên bếp từ)
  -Tự động ngắt khi quá nhiệt, phím khoá trẻ em
  -Điều chỉnh cảm ứng IGBT 9 cấp độ
  -Điện áp 220-240V/50Hz/1 pha
  -Tổng công suất tiêu thụ điện : 200 – 2000W
  -Kích thước mặt kính : 390mm x 300mm
  -Kích thước khoét đá : 370mm x 280mm”

  2.880.000 
 • “-Bếp đôi có 1 bếp từ -1 bếp hồng ngoại
  -Mặt kính Ceramic Schott- Germany
  -Mâm nhiệt EGO heater (Made in Germany)
  -Tiết kiệm điện, tiết kiệm 35% thời gian nấu
  -Thích hợp các loại xoong nồi có đáy từ (bên bếp từ)
  -Thích hợp với tất cả các loại xoong nồi , kể cả nồi thuỷ tinh (bên bếp ồng ngoại)
  -Tự động ngắt khi quá nhiệt, phím khoá trẻ em
  -Điều chỉnh cảm ứng IGBT 9 cấp độ
  -Điện áp 220-240V/50Hz/1 pha
  -Tổng công suất tiêu thụ điện : 3800W
  -Kích thước mặt kính : 730mm x 420mm
  -Kích thước khoét đá : 680mm x 400mm”

  13.880.000 
 • “-Bếp đôi có 1 bếp từ -1 bếp hồng ngoại
  -Mặt kính Crystallite Vitroceramic
  -Tiết kiệm điện, tiết kiệm 35% thời gian nấu
  – Bếp bên trái thích hợp các loại xoong nồi có đáy từ
  -Bếp bên phải thích hợp với tất cả các loại xoong nồi
  -Tự động ngắt khi quá nhiệt, phím khoá trẻ em
  -Điều chỉnh cảm ứng IGBT 9 cấp độ
  -Điện áp 220-240V/50Hz/1 pha
  -Tổng công suất tiêu thụ điện : 4000W
  + Bếp bên trái 200W – 2000W
  + Bếp bên trái 200W – 2000W
  -Kích thước mặt kính : 730mm x 430mm
  -Kích thước khoét đá : 680mm x 400mm
  Sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu”

  9.990.000 
 • “-Bếp đôi có 1 bếp từ -1 bếp hồng ngoại
  -Mặt kính Crystallite Vitroceramic
  -Tiết kiệm điện, tiết kiệm 35% thời gian nấu
  -Thích hợp các loại xoong nồi có đáy từ (bên bếp từ)
  -Thích hợp với tất cả các loại xoong nồi , kể cả nồi thuỷ tinh (bên bếp ồng ngoại)
  -Tự động ngắt khi quá nhiệt, phím khoá trẻ em
  -Điều chỉnh cảm ứng IGBT 9 cấp độ
  -Điện áp 220-240V/50Hz/1 pha
  -Tổng công suất tiêu thụ điện : 3800W
  -Kích thước mặt kính : 730mm x 420mm
  -Kích thước khoét đá : 680mm x 400mm”

  12.980.000 
 • “-Bếp đôi có 2 bếp (1 bếp từ, 1 bếp hồng ngoại)
  -Mặt kính Crystallite Vitroceramic
  -Tiết kiệm điện, tiết kiệm 35% thời gian nấu
  -Bếp từ thích hợp các loại xoong nồi có đáy từ
  -Bếp ồng ngoại thích hợp với tất cả các loại xoong nồi, kể cả nồi thuỷ tinh
  -Tự động ngắt khi quá nhiệt, phím khoá trẻ em
  -Điều chỉnh cảm ứng IGBT 9 cấp độ
  -Điện áp 220-240V/50Hz/1 pha
  -Tổng công suất tiêu thụ điện : 3.800W
  -Kích thước mặt kính : 730mm x 420mm
  -Kích thước khoét đá : 680mm x 400mm
  Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu”

  7.980.000 
 • “-Bếp ba có 2 bếp từ, 1 bếp hồng ngoại
  -Mặt kính Eurokera (Made in France)
  -Mâm nhiệt Ego Hearter(Made in Germany)
  -Chức năng Booster rút ngắn thời gian nấu
  -Bếp hồng ngoại thích hợp với tất cả các loại xoong nồi, kể cả nồi thuỷ tinh
  -Bếp từ thích hợp với các loại xoong nồi có đáy từ
  -Tự động ngắt gas khi quá nhiệt, phím khoá trẻ em
  -Có 9 cấp độ điều chỉnh
  -Điện áp 220-240V/50Hz/1 pha
  -Tổng công suất tiêu thụ điện : 5300W
  -Kích thước mặt kính : 710mm x 430mm
  -Kích thước khoét đá : 695mm x 410mm
  Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

  18.680.000 
 • “-Bếp đôi có 2 bếp hồng ngoại
  -Mặt kính Eurokera (Made in France)
  -Ego hearter (Made in Germany)
  -Tiết kiệm điện, tiết kiệm 35% thời gian nấu
  -Bếp hồng ngoại thích hợp với tất cả các loại xoong nồi, kể cả nồi thuỷ tinh
  -Tự động ngắt khi quá nhiệt, phím khoá trẻ em
  -Điều chỉnh cảm ứng IGBT 9 cấp độ
  -Điện áp 220-240V/50Hz/1 pha
  -Tổng công suất tiêu thụ điện : 3800W
  -Kích thước mặt kính : 710mm x 400mm
  -Kích thước khoét đá : 695mm x 330mm
  Sản xuất tại Italy

  26.680.000 
 • “-Bếp đôi có 2 bếp (1 bếp từ, 1 bếp hồng ngoại)
  -Mặt kính Eurokera (Made in France)
  -Ego hearter (Made in Germany)
  -Chức năng Booster rút ngắn thời gian nấu
  -Tiết kiệm điện, tiết kiệm 35% thời gian nấu
  -Bếp từ thích hợp các loại xoong nồi có đáy từ
  -Bếp hồng ngoại thích hợp với tất cả các loại xoong nồi, kể cả nồi thuỷ tinh
  -Tự động ngắt khi quá nhiệt, phím khoá trẻ em
  -Điều chỉnh cảm ứng IGBT 9 cấp độ
  -Điện áp 220-240V/50Hz/1 pha
  -Tổng công suất tiêu thụ điện : 3.800W
  -Kích thước mặt kính : 710mm x 400mm
  -Kích thước khoét đá : 695mm x 330mm
  Sản xuất tại Italy
  (Thích hợp cho các loại xoong nồi được chế tạo bởi inox 304-18/10 có tính từ đạt tiêu chuẩn Châu Âu về an toàn sức khoẻ khi chế biến thực phẩm ở nhiệt độ cao)”

  25.880.000 
 • “-Bếp ba có 2 bếp từ, 1 bếp hồng ngoại
  -Mặt kính Eurokera (Made in France)
  -Mâm nhiệt Ego Hi-light (Made in Germany)
  – Ego hearter (Made in Germany)
  -Chức năng Booster rút ngắn thời gian nấu
  -Bếp hồng ngoại thích hợp với tất cả các loại xoong nồi, kể cả nồi thuỷ tinh
  -Bếp từ thích hợp với các loại xoong nồi có đáy từ
  -Điều khiển cảm ứng, phím khoá trẻ em
  -Có 9 cấp độ điều chỉnh
  -Điện áp 220-240V/50Hz/1 pha
  -Tổng công suất tiêu thụ điện : 5200W
  -Kích thước mặt kính : 580mm x 510mm
  -Kích thước khoét đá : 560mm x 490mm
  Sản xuất tại Italy
  (Thích hợp cho các loại xoong nồi được chế tạo bởi inox 304-18/10 có tính từ đạt tiêu chuẩn Châu Âu về an toàn sức khoẻ khi chế biến thực phẩm ở nhiệt độ cao)

  26.880.000 
 • “-Bếp ba có 2 bếp từ, 1 bếp hồng ngoại
  -Mặt kính Eurokera (Made in France)
  -Mâm nhiệt Ego Hi-light (Made in Germany)
  – Ego hearter (Made in Germany)
  -Chức năng Booster rút ngắn thời gian nấu
  -Bếp hồng ngoại thích hợp với tất cả các loại xoong nồi, kể cả nồi thuỷ tinh
  -Bếp từ thích hợp với các loại xoong nồi có đáy từ
  -Điều khiển cảm ứng, phím khoá trẻ em
  -Có 9 cấp độ điều chỉnh
  -Điện áp 220-240V/50Hz/1 pha
  -Tổng công suất tiêu thụ điện : 5200W
  -Kích thước mặt kính : 580mm x 510mm
  -Kích thước khoét đá : 560mm x 490mm
  Sản xuất tại Italy
  (Thích hợp cho các loại xoong nồi được chế tạo bởi inox 304-18/10 có tính từ đạt tiêu chuẩn Châu Âu về an toàn sức khoẻ khi chế biến thực phẩm ở nhiệt độ cao)

  27.280.000