Sắp xếp theo:
Xem:
 • -Bếp âm kính 2 lò (1 mâm lớn, 1 mâm nhỏ )
  -Mâm chia lửa bằng đồng ( 4.9)
  -Kiềng gang đúc siêu bền
  -Chế độ bếp hầm tiết kiệm gas
  -Cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn (FFD)
  -Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
  -Mặt kính bằng bếp chịu lực, chịu nhiệt
  – Bếp bên trái tiêu thụ gas: 0,35 (kg ga/h/lò).
  – Bếp bên phải tiêu thụ gas : 0.30 ( kg ga/h/lò)
  -Kích thước mặt kính : 730mm x 430mm
  -Kích thước khoét đá : 680mm x 380mm

  4.480.000 
 • -Bếp âm kính 2 lò (2 mâm đốt bằng nhau)
  Mâm chia lửa bằng Đồng (4.9)
  Kiềng gang đúc siêu bền
  -Chế độ bếp hầm tiết kiệm gas
  -Cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn (FFD)
  -Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
  -Mặt kính bằng bếp chịu lực, chịu nhiệt
  – Bếp bên trái tiêu thụ gas: 3 (kg ga/h/lò).
  – Bếp bên phải tiêu thụ gas : 3 ( kg ga/h/lò)
  -Kích thước mặt kính : 730mm x 430mm
  -Kích thước khoét đá : 680mm x 380mm

  3.480.000 
 • – Bếp âm kính 2 lò (2 mâm đốt bằng nhau)
  – Mâm chia lửa bằng Đồng (4.9)
  – Kiềng gang đúc siêu bền
  – Chế độ bếp hầm tiết kiệm gas
  – Cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn (FFD)
  – Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
  – Mặt kính bằng bếp chịu lực, chịu nhiệt
  – Bếp bên trái tiêu thụ gas: 0.35 (kg ga/h/lò).
  – Bếp bên phải tiêu thụ gas : 0.35 ( kg ga/h/lò)
  -Kích thước mặt kính : 730mm x 430mm
  -Kích thước khoét đá : 680mm x 380mm”

  4.480.000 
 • -Bếp âm kính 3 lò (2 mâm lớn và 1 mâm nhỏ)
  -Mâm chia lửa bằng Đồng (5.9)
  -Kiềng gang đúc siêu bền
  -Chế độ bếp hầm tiết kiệm gas
  -Cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn (FFD)
  -Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
  -Mặt kính bằng bếp chịu lực, chịu nhiệt
  – Bếp bên trái tiêu thụ gas: 0.35 (kg ga/h/lò).
  – Bếp ở giữa tiêu thụ gas: 0.16 (kg ga/h/lò).
  – Bếp bên phải tiêu thụ gas : 0.35 ( kg ga/h/lò).
  -Kích thước mặt kính : 750mm x 450mm
  -Kích thước khoét đá : 680mm x 380mm

  7.180.000 
 • – Bếp âm kính 2 lò (2 mâm đốt bằng nhau)
  Mâm chia lửa bằng Đồng (5.9)
  Kiềng gang đúc siêu bền
  – Chế độ bếp hầm tiết kiệm gas
  – Cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn (FFD)
  – Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
  – Mặt kính bằng bếp chịu lực, chịu nhiệt
  – Bếp bên trái tiêu thụ gas: 0.35 (kg ga/h/lò).
  – Bếp bên phải tiêu thụ gas : 0.35 ( kg ga/h/lò)
  – Kích thước mặt kính : 730mm x 430mm
  – Kích thước khoét đá : 680mm x 380mm”

  6.880.000 
 • -Bếp âm kính 2 lò (2 mâm đốt bằng nhau)
  -Mâm chia lửa bằng Đồng (5.9)
  -Kiềng gang đúc siêu bền
  -Chế độ bếp hầm tiết kiệm gas
  -Cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn (FFD)
  -Hệ thống đánh lửa bằng pin (IC)
  -Mặt kính bằng bếp chịu lực, chịu nhiệt
  – Bếp bên trái tiêu thụ gas: 0.35 (kg ga/h/lò).
  – Bếp bên phải tiêu thụ gas : 0.35 ( kg ga/h/lò)
  -Kích thước mặt kính : 730mm x 430mm
  -Kích thước khoét đá : 680mm x 380mm

  6.880.000 
 • Kích thước Sản Phẩm: 540 x 500 ( mm )
  Khích thước khoét đá: 520 x 480 ( mm )

  18.680.000 
 • Kích thước mặt kính: 520mm x 285mm
  Kích thước khoét đá: 500mm x 270mm

  3.680.000 
 • Kích thước SP: 900 x 645 x 420 ( mm )

  9.380.000 
 • Kích thước Sản Phẩm: 900 x 455 x 350 ( mm )

  26.880.000 
 • Kích thước Sản Phẩm: 750 x 400
  Khích thước khoét đá: 640 x 340

  4.680.000 
 • Kích thước Sản Phẩm: 760 x 520 ( mm )
  Khích thước khoét đá: 490 x 480 ( mm )

  8.880.000