Sắp xếp theo:
Xem:
 • – Máy hút khói & khử mùi
  – Hút và khử mùi trực tiếp
  – Chất liệu: Men đen
  – Đèn Halogen
  – Động cơ: 2 Motor
  – Công suất: 700m3/h
  – Độ ồn: <48db
  – Điểu khiển: phím nhấn – 3 tốc độ
  – Ống thoát: 120mm
  – Lưới lọc mỡ Aluminum – 04 lớp
  – Điện áp:220V-240v/50Hz
  – Kích thước: 600*470*140mm
  Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

  3.280.000 
 • – Máy hút khói & khử mùi
  – Hút và khử mùi trực tiếp
  – Chất liệu: Inox
  – Đèn Halogen
  – Động cơ: 2 Motor
  – Công suất: 700m3/h
  – Độ ồn: <48db
  – Điểu khiển: phím nhấn – 3 tốc độ
  – Ống thoát: 120mm
  – Lưới lọc mỡ Aluminum – 04 lớp
  – Điện áp:220V-240v/50Hz
  – Kích thước: 600*470*140mm
  Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

  3.480.000 
 • – Máy hút khói & khử mùi
  – Hút và khử mùi trực tiếp
  – Chất liệu: Men đen
  – Đèn Halogen
  – Động cơ: 2 Motor
  – Công suất: 700m3/h
  – Độ ồn: <48db
  – Điểu khiển: phím nhấn – 3 tốc độ
  – Ống thoát: 120mm
  – Lưới lọc mỡ Aluminum – 04 lớp
  – Điện áp:220V-240v/50Hz
  – Kích thước: 600*470*140mm
  Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

  3.480.000 
 • – Máy hút khói & khử mùi
  – Hút và khử mùi trực tiếp
  – Chất liệu: Inox
  – Đèn Halogen
  – Động cơ: 2 Motor
  – Công suất: 700m3/h
  – Độ ồn: <48db
  – Điểu khiển: phím nhấn – 3 tốc độ
  – Ống thoát: 120mm
  – Lưới lọc mỡ Aluminum – 04 lớp
  – Điện áp:220V-240v/50Hz
  – Kích thước: 600*470*140mm
  Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

  3.680.000 
 • – Máy hút khói & khử mùi
  – Hút và khử mùi trực tiếp
  – Chất liệu: Men đen
  – Đèn Halogen
  – Động cơ: 2 Motor
  – Công suất: 700m3/h
  – Độ ồn: <48db
  – Điểu khiển: phím nhấn – 3 tốc độ
  – Ống thoát: 120mm
  – Lưới lọc mỡ Aluminum – 04 lớp
  – Điện áp:220V-240v/50Hz
  – Kích thước: 600*470*140mm
  Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

  3.380.000 
 • – Máy hút khói & khử mùi
  – Hút và khử mùi trực tiếp
  – Chất liệu: Men đen
  – Đèn Halogen
  – Động cơ: 2 Motor
  – Công suất: 700m3/h
  – Độ ồn: <48db
  – Điểu khiển: phím nhấn – 3 tốc độ
  – Ống thoát: 120mm
  – Lưới lọc mỡ Aluminum – 04 lớp
  – Điện áp:220V-240v/50Hz
  – Kích thước: 600*500*140mm
  Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

  3.580.000 
 • – Máy hút khói & khử mùi
  – Hút và khử mùi trực tiếp
  – Chất liệu: Men đen
  – Đèn Halogen
  – Động cơ: 2 Motor
  – Công suất: 700m3/h
  – Độ ồn: <48db
  – Điểu khiển: phím nhấn – 3 tốc độ
  – Ống thoát: 120mm
  – Lưới lọc mỡ Aluminum – 04 lớp
  – Điện áp:220V-240v/50Hz
  – Kích thước: 600*470*140mm
  Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

  3.480.000 
 • – Máy hút khói & khử mùi
  – Hút và khử mùi trực tiếp
  – Chất liệu: Men đen
  – Đèn Halogen
  – Động cơ: 2 Motor
  – Công suất: 700m3/h
  – Độ ồn: <48db
  – Điểu khiển: phím nhấn – 3 tốc độ
  – Ống thoát: 120mm
  – Lưới lọc mỡ Aluminum – 04 lớp
  – Điện áp:220V-240v/50Hz
  – Kích thước: 900*470*140mm
  Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

  4.280.000 
 • – Máy hút khói & khử mùi
  – Hút và khử mùi trực tiếp
  – Chất liệu: Inox
  – Đèn Halogen
  – Động cơ: 2 Motor
  – Công suất: 700m3/h
  – Độ ồn: <48db
  – Điểu khiển: phím nhấn – 3 tốc độ
  – Ống thoát: 120mm
  – Lưới lọc mỡ Aluminum – 04 lớp
  – Điện áp:220V-240v/50Hz
  – Kích thước: 900*500*140mm
  Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

  4.480.000 
 • – Máy hút khói &amp; khử mùi
  – Hút và khử mùi trực tiếp
  – Chất liệu: Men đen
  – Đèn Halogen
  – Động cơ: 1 Motor
  – Công suất: 350m3/h
  – Độ ồn: &lt;48db
  – Điểu khiển: phím nhấn – 3 tốc độ
  – Ống thoát: 120mm
  – Lưới lọc mỡ Aluminum – 04 lớp
  – Điện áp:220V-240v/50Hz
  – Kích thước: 600*500*140mm
  -<strong> Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu</strong>

  2.680.000 
 • – Máy hút khói & khử mùi
  – Hút và khử mùi trực tiếp
  – Chất liệu: Men đen + Inox
  – Đèn Halogen
  – Động cơ: 2 Motor
  – Công suất: 700m3/h
  – Độ ồn: <48db
  – Điểu khiển: phím nhấn – 2 tốc độ
  – Ống thoát: 120mm
  – Lưới lọc mỡ Aluminum – 04 lớp
  – Điện áp:220V-240v/50Hz
  – Kích thước: 600*500*175mm
  Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

  3.780.000 
 • – Máy hút khói & khử mùi
  – Hút và khử mùi trực tiếp
  – Chất liệu: Sơn tĩnh điện – Men đen
  – Đèn Halogen
  – Động cơ: 2 Motor
  – Công suất: 750m3/h
  – Độ ồn: <54db
  – Điểu khiển: phím nhấn – 3 tốc độ
  – Ống thoát: 120mm
  – Lưới lọc mỡ Aluminum
  – Điện áp:220V-240v/50Hz
  – Kích thước: 700*500*140mm
  – Trọng lượng máy : 10kg
  – Dòng sản phẩm cao cấp.
  Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

  3.680.000